Mats & Mørland

Humorduo i synk med folkesjelen.

Mats Eldøen og Nils Petter Mørland har lang fartstid i kreativ pardans. De behersker et vidt spekter
av uttrykk: i tillegg til å være regissører hos oss, er de blant annet kunstneriske ledere ved Norges
eneste scene for improvisert teater, Det Andre Teatret. De har et sjeldent talent til å være
morsomme på sparket, tar tak i poenger andre overser og improviserer alt fra gags til lengre
dialoger. Med Mats & Mørland kan du være helt sikker på at både prosessen og resultatet blir
morsomt. Får de et lite gullkorn, lager de humor til den store gullmedaljen.